LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Áp dụng từ: 19/03/2018 đến 25/03/2018

12 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
19-03-2018
Sáng
Từ: 6h45-9h00 Tuyên truyền tuyển sinh tại trường THPT Herman Gmeiner, THPT Đồng Hòa Ban TTTS
Ban TTTS
Các trường THPT
Từ: 7h30-17h30 Tham gia lớp Học tập quán triệt nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIII Đ/c Hưng, đ/c Dũng, đ/c Oanh, đ/c Thúy (Uỷ V BTV đoàn trường
Đoàn TN
Nhà hát Cung văn hóa thiếu nhi Thành phố (số 55 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)
Từ: 10h30-11h30 Tổng kết hoạt động: Triển lãm giáo dục Đài loan tại HPU QHCC, ĐT ĐH&SĐH
HT, QHCC&HTQT, TCHC,ĐT, toàn thể các thầy cô tham gia chuẩn bị và đón học sinh các trường THPT
E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
20-03-2018
Sáng
Từ: 9h00-11h00 Báo cáo chuyên đề TT BM GDTC
NCKH & ĐBCL.
BM GDTC
BM GDTC
Chiều
Từ: 13h30 Làm việc với TT Nghiên cứu bệnh cơ xương khớp "Đức Phúc" P.TC-HC và các đơn vị liên quan
GS. HT và CBCC
VP-BM.GDTC
Thứ 4
21-03-2018
Sáng
Từ: 9h00-10h30 Tuyên truyền tuyển sinh tại trường THPT Hồng Bàng Ban TTTS
Ban TTTS
Trường THPT Hông Bàng
Chiều
Từ: 14h00 Hội nghị phiên thứ nhất BCH Công đoàn Trường Khóa 6 Nhiệm kỳ 2018-2023 Ô. Bính
UV-BCH Công đoàn trường; phụ trách các Ban: Tổ chức, Tuyên giáo, UBKT LĐLĐTPHP; Thường vụ Đảng ủy, BT-PBT Đảng ủy Trường
P. E201
Thứ 5
22-03-2018
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Họp Hội đồng lương (xét lương tháng 02/2018 và tháng 3/2018) P TCHC
Hội đồng lương, các cá nhân và đơn vị liên quan (MN, Ban BV, Ban DA2, Phòng ĐT ĐH&SĐH)
E201
Từ: 8h00-8h30 Họp Hội đồng tuyển dụng (phỏng vấn ứng viên GV MN) P TCHC
Các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
E201
Từ: 8h00 Lịch bảo vệ KLTN đợt 5 năm 2017 ngành KTKT Khoa QTKD
Khoa QTKD
A202, A204, A206
Từ: 10h00-12h00 Tuyên truyền tuyển sinh tại trường THPT Nam Triệu, Mạc Đĩnh Chi Ban TTTS
Ban TTTS
Trường THPT Nam Triệu, Mạc Đĩnh Chi
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Họp xây dựng các chương trình đào tạo các ngành P. ĐTĐH&SĐH
Hiệu trưởng, P. ĐTĐH&SĐH, Trưởng Phó các Khoa, P. QLKH&ĐBCL, P. TCHC, P. KHTC,
P. Họp E201
Từ: 14h00 Kiểm tra " Công tác sinh viên và việc thực hiện nội quy KSSV của sinh viên nội trú" HK2 năm học 2017 - 2018 Ban Quản lý KSSV, các SV trong khu nội trú
CTSV. ĐTN. Y tế. Ban Thanh tra
Ban quản lý KSSV
Khu Khách sạn sinh viên
Từ: 16h00-17h00 Góp ý xây dựng phần mềm đăng ký và xác nhận khối lượng giảng viên P. TCHC
Hiệu trưởng, P.QLKH&ĐBCL, P. ĐTĐH&SĐH, TTTTTV, P.KHTC, Trưởng Phó các Khoa.
P. Họp E201
Thứ 6
23-03-2018
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Tuyên truyền tuyển sinh tại trường THPT Nội Trú Đồ Sơn Ban TTTS
Ban TTTS
Trường THPT Nội Trú Đồ Sơn
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng lương (xét lương tháng 12/2017 và tháng 01-3/2018) P TCHC
Hội đồng lương, các cá nhân và đơn vị liên quan (Khoa NN, Phòng TCHC)
E201
Từ: 19h15 50 SV tiêu biểu tham dự Chương trình tổng kết "Cuộc thi sáng tác ca khúc về Công đoàn thành phố" Các Cán bộ QLSV (Cô Huyền, Thầy Hưng, Thầy Sơn, Thầy Hà, Thầy Ngọc) chọn cử SV theo số lượng được phân công
Đoàn TN và các Cán bộ QLSV
Hội trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam số 484 Lạy Tray, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Hôm nay
24-03-2018
Sáng
Từ: 6h00-9h00 Tuyên truyền tuyển sinh tại trường THPT Trần Tất Văn Ban TTTS
Ban TTTS
Trường THPT Trần Tất Văn
Chiều
Từ: 15h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Chủ nhật
25-03-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn