SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-08-2017

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường khoa Môi trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-9h30

Chuẩn bị

Chủ nhiệm đề tài, P. QLKH&ĐBCL, khoa Môi trường

Tham dự

Nội dung

Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường khoa Môi trường

Địa điểm

P. Họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn