SỰ KIỆN TRONG NGÀY 20-04-2018

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019

Chương trình Career Tour 2018 của ngân hàng MB bank

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-12h00

Chuẩn bị

Phòng QHCC&HTQT

Tham dự

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế.

Nội dung

 Chương trình Career Tour 2018 của ngân hàng MB bank dành cho sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh trường ĐHDLHP

Địa điểm

F301 và F302

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn