SỰ KIỆN TRONG NGÀY 18-04-2018

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019

Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-11h00

Chuẩn bị

Phòng Y tế và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Địa điểm

Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn