SỰ KIỆN TRONG NGÀY 13-06-2018

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019

Họp BCH Liên đoàn Lao động thành phố mở rộng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Họp BCH Liên đoàn Lao động thành phố mở rộng

Địa điểm

Phòng họp số 01, tầng 2, Liên đoàn Lao động TP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn