SỰ KIỆN TRONG NGÀY 23-01-2019

Áp dụng từ: 24/02/2020 đến 01/03/2020

09 2020

Tổ chức tặng quà Tết "Vì người nghèo" cho sinh viên và các đơn vị liên quan của Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

Công đoàn, Đoàn TN, Ban CTSV, Hội CTĐ (cô Quyên) và các đơn vị liên quan

Tham dự

Nội dung

Tổ chức tặng quà Tết "Vì người nghèo" cho sinh viên và các đơn vị liên quan của Trường

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn