SỰ KIỆN TRONG NGÀY 24-04-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Tập huấn nghiệp vụ c.tác lịch sử Đảng năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-17h30

Chuẩn bị

Ô. Bính

Tham dự

Nội dung

Tập huấn nghiệp vụ c.tác lịch sử Đảng năm 2019

Địa điểm

Hội trường Trung tâm Chính trị-Hành chính, quận Hồng Bàng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn