SỰ KIỆN TRONG NGÀY 25-04-2019

Áp dụng từ: 25/05/2020 đến 31/05/2020

22 2020

Hội thảo Khoa học và Lễ khai trương Điểm kết nối - cung cầu công nghệ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-17h30

Chuẩn bị

khoa CNTT

Tham dự

Nội dung

Hội thảo Khoa học và Lễ khai trương Điểm kết nối - cung cầu công nghệ

Địa điểm

Sở Khoa học và Công nghệ HP - Số 1 Phạm Ngũ Lão - Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn