SỰ KIỆN TRONG NGÀY 25-04-2019

Áp dụng từ: 01/06/2020 đến 07/06/2020

23 2020

Đóng góp ý kiến xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00-11h30

Chuẩn bị

Phòng TC-HC

Tham dự

Nội dung

Đóng góp ý kiến xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn