SỰ KIỆN TRONG NGÀY 25-04-2019

Áp dụng từ: 12/08/2019 đến 18/08/2019

33 2019

Hội thi Lao động sáng tạo năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa Môi trường

Tham dự

Nội dung

Hội thi Lao động sáng tạo năm 2019

Địa điểm

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn