SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-06-2019

Áp dụng từ: 23/09/2019 đến 29/09/2019

39 2019

Họp CB, NV khối phòng, ban, trung tâm để chuẩn bị bầu Hội đồng Trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h30-16h30

Chuẩn bị

Ban Tổ chức Hội nghị bầu Hội đồng Trường

Tham dự

Nội dung

Họp CB, NV khối phòng, ban, trung tâm để chuẩn bị bầu Hội đồng Trường

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn