SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-07-2019

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019

(Thời gian từ 08/7/2019 - 12/7/2019) Quần chúng ưu tú của Đảng bộ tham dự lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2019

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 7h30-11h00

Chuẩn bị

BTC lớp học

Tham dự

Nội dung

(Thời gian từ 08/7/2019 - 12/7/2019) Quần chúng ưu tú của Đảng bộ tham dự lớp học Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2019

Địa điểm

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Lê Chân - số 202 Tô Hiệu - HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn