SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-07-2019

Áp dụng từ: 14/10/2019 đến 20/10/2019

42 2019

Họp Hội đồng tuyển dụng và Hội đồng lương

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Bộ phận Nhân sự, P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Họp Hội đồng tuyển dụng và Hội đồng lương

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn