SỰ KIỆN TRONG NGÀY 10-09-2019

Áp dụng từ: 23/09/2019 đến 29/09/2019

39 2019

GS.HT cùng lãnh đạo nhà trường họp với giảng viên Bộ môn CBCS

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 9h00

Chuẩn bị

P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

GS.HT cùng lãnh đạo nhà trường họp với giảng viên Bộ môn CBCS

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn