SỰ KIỆN TRONG NGÀY 29-06-2020

Áp dụng từ: 06/07/2020 đến 12/07/2020

28 2020

Dự Tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

VP. Hiệu trưởng

Tham dự

Nội dung

Dự Tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 Trường THPT Hữu Nghị Quốc tế

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn