SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-09-2020

Áp dụng từ: 21/09/2020 đến 27/09/2020

39 2020

Họp Hội đồng trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Ô.Trung-Phó HT, Ô.Kiên Kế toán trưởng

Tham dự

Nội dung

Họp Hội đồng trường

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn