SỰ KIỆN TRONG NGÀY 8-04-2021

Áp dụng từ: 19/04/2021 đến 25/04/2021

16 2021

Thường vụ Đảng ủy gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên tiêu biểu HPU 2020"

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00-15h30

Chuẩn bị

VP. Đảng ủy, Đoàn Trường, P.TC-HC

Tham dự

Nội dung

Thường vụ Đảng ủy gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên tiêu biểu HPU 2020"

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn