SỰ KIỆN TRONG NGÀY 6-04-2021

Áp dụng từ: 19/04/2021 đến 25/04/2021

16 2021

Họp Hội đồng trường

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 16h30

Chuẩn bị

Thư ký HĐ.TĐKT

Tham dự

Nội dung

Họp Hội đồng trường

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn