LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Áp dụng từ: 23/09/2019 đến 29/09/2019

39 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
23-09-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
24-09-2019
Sáng
Từ: 8h00 Tổ chức Kỷ niệm 22 năm ngày thành lập trường và Khai giảng năm học mới (*) Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch và giấy mời
Sân trường - Khu GĐ
Chiều
Thứ 4
25-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 5
26-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
27-09-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
28-09-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
29-09-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2019-2020;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn