LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Áp dụng từ: 25/09/2017 đến 01/10/2017

39 2017
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
25-09-2017
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trưởng đơn vị
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 15h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 15h30-17h00 Họp Hội đổng tuyển dụng nhà trường (tuyển GV MN) P TCHC
Hội đồng tuyển dụng, các đơn vị có ứng viên thi tuyển, ứng viên được phỏng vẩn
E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Hôm nay
26-09-2017
Sáng
Từ: h-17h00 ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ 13 Đoàn thanh niên
Đ/c Hưng-BT, đ/c Liên-PBT, đ/c Dung- Phó Chủ tịch Hội sinh viên
Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Tiệp
Chiều
Thứ 4
27-09-2017
Sáng
Từ: 7h15-17h00 ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ 13 Đoàn thanh niên
Đ/c Hưng - BT, đ/c Liên - PBT, đ/c Dung - Phó chủ tịch Hội SV
Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Tiệp
Từ: 7h30 Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ NTT&TMC Quận Lê Chân lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022 Ô. Bính
Ô. Trần Trọng Bính
Số 10H - Hồ Sen - HP
Chiều
Từ: 17h00 Họp BCH Đảng ủy mở rộng tới Chi ủy viên Chi bộ. (*) Ban Thường vụ Đảng ủy
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, Chi ủy viên các Chi bộ
Phòng Họp E201
Thứ 5
28-09-2017
Sáng
Từ: 7h5-11h30 ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN THỨ 13 Đoàn thanh niên
Đ/c Hững- BT, đ/c Liên - PBT, đ/c Dung - Phó Chủ tịch Hội sinh viên
Cung văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Tiệp
Từ: 8h00-11h30 Tập huấn về pháp luật lao động và quan hệ lao động trên địa bàn Hải Phòng năm 2016-2017 Ô. Binh - CT.Công đoàn
Ô. Trần Trọng Bính - CT. Công đoàn;Cán bộ LĐTL-BHXH
Trường Chính trị Tô Hiệu - Số 1 Nguyễn Bình - Lê Chân - Hải Phòng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo (*) P. QLKH&ĐBCL
Hội đồng KH&ĐT và trưởng phó các khoa, bộ môn
P. Họp E201
Thứ 6
29-09-2017
Sáng
Chiều
Từ: 16h00 Họp cuối tháng P.TC-HC
CB-GV-NV cơ hữu
Hội trường F301
Thứ 7
30-09-2017
Sáng
Chiều
Chủ nhật
01-10-2017
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn