LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 21/05/2018 đến 27/05/2018

21 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-05-2018
Sáng
Từ: 7h15-11h30 Thi học kỳ 2 ĐT ĐH&SĐH, Các khoa, TCHC
ĐT ĐH&SĐH, các khoa, TCHC, Giảng viên
Các phòng thi
Chiều
Từ: 13h30-17h00 Thi học kỳ phụ 1 ĐT ĐH&SĐH, TCHC, các khoa
Các đơn vị liên quan
Các phòng thi
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường Mầm non
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Từ: 17h30-18h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo thông báo
Khu KSSV
Thứ 3
22-05-2018
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Báo cáo xây dựng chương trình đào tạo mới của Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử
Trưởng - Phó các Khoa và BM; P.ĐT, P.QLKH&ĐBCL, P.TC-HC, Ban TTra
P. E201
Từ: 8h00 Hội nghị Báo cáo viên tháng 5/2018 (*) Ô. Bính
Ô. Bính Chủ tịch CĐ
Hội trường Ban Xây dựng Đảng (số 128 Lạch Tray, Ngô Quyền HP
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Tham dự chương trình "Kỹ năng quản lý tài chính" Đ/c Hưng BT Đoàn TN
Đoàn TN
Hội trường lớn trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Thứ 4
23-05-2018
Sáng
Từ: 8h00-11h00 Họp bàn xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả làm việc của GV TS. Nguyễn Tiến Thanh
CTHĐQTLT, GS.HT, CT-CĐ, P.TC-HC, các thành viên trong Ban tư vấn chính sách và nhân sự (Hương, Duẩn, Dung, Hùng)
P. E201
Chiều
Từ: 15h30 Thực tập phương án PCCC phối hợp nhiều lực lượng tại Khu 5 tầng - KSSV Ô. Hải (BV)
Cán bộ chủ chốt và các cá nhân được phân công
Nhà 5 tầng - Khu KSSV
Hôm nay
24-05-2018
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-15h00 Họp Hội đồng tuyển dụng P.TC-HC
Các thành viên HĐ; Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Từ: 14h00 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện (*) Phòng Y tế
Ô. Bính Chủ tịch CĐ, Bà Quyên Phó phòng Y tế
Hội trường UBND quận Lê Chân - Số 10G Hồ Sen - HP
Từ: 15h00-17h00 Họp Hội đồng lương P.TC-HC
Các thành viên HĐ, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan
P. E201
Thứ 6
25-05-2018
Sáng
Từ: 4h00-5h30 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ và KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo thông báo
Khu GĐ và Khu KSSV Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Chiều
Thứ 7
26-05-2018
Sáng
Từ: 3h00-3h15 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ và KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo thông báo
Khu GĐ và Khu KSSV Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Từ: 6h00-6h15 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ và KSSV để bảo dưỡng P.TC-HC
Theo thông báo
Khu GĐ và Khu KSSV Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Từ: 8h00 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua sáng tạo (2012-2017) và biểu dương LĐ giỏi năm 2017 Ô. Bính
Ô. Bính Chủ tịch CĐ
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp số 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Chiều
Chủ nhật
27-05-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Hội thảo du học Hàn Quốc Phòng QHCC&HTQT
QHCC.
Học sinh và Phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu du học Hàn Quốc
Khách sạn Nam Cường
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa thi HKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn