LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Áp dụng từ: 20/05/2019 đến 26/05/2019

21 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
20-05-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
21-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
22-05-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-17h30 Thi thử IELTS lần 2 (*) Khoa Ngoại Ngữ, Phòng TCHC
Sinh viên HPU, Học sinh PTTH các trường theo Kế hoạch
F301
Thứ 5
23-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
24-05-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
25-05-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
26-05-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn