LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Áp dụng từ: 21/01/2019 đến 27/01/2019

04 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
21-01-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Hôm nay
22-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
23-01-2019
Sáng
Từ: 9h00 Tổ chức tặng quà Tết "Vì người nghèo" cho sinh viên và các đơn vị liên quan của Trường Công đoàn, Đoàn TN, Ban CTSV, Hội CTĐ (cô Quyên) và các đơn vị liên quan
CT-HĐQTLT, GS.HT và CBCC trường
Hội trường F301
Chiều
Từ: 14h00 Họp bàn công tác giáo vụ P.TC-HC
GS.HT, P.ĐT, P.TC-HC, P.KHTC và Trưởng các Khoa
P. E201
Thứ 5
24-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
25-01-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
26-01-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27-01-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn