LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Áp dụng từ: 18/03/2019 đến 24/03/2019

12 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
18-03-2019
Sáng
Từ: 8h00-h00 Họp thống nhất dự thảo "Thỏa ước lao động tập thể năm 2019" Ô. Bính
GS. HT, Ban TV Công đoàn trường, P.TCHC, P. KHTC, Ô. Trung, Bà Ngọc NS
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
19-03-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-03-2019
Sáng
Từ: 8h30-11h30 Hội thảo " CROSS-LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF ENGLISH AND VIETNAMESE SPEECH SOUNDS" - Diễn giả Học giả Fulbright TS. Sue Ann Lee Khoa Ngoại Ngữ, Phòng QHCC và HTQT
Giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại Ngữ, Phòng QHCC và HTQT
Hội trường F301
Từ: 8h30-11h30 Hội thảo chuyên đề về giảng dạy và học tập tiếng Anh - Diễn giả: Học giả Fulbright PGS.TS. Sue Ann Lee Khoa Ngoại Ngữ, Phòng QHCC và HTQT
Giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại Ngữ, Phòng QHCC và HTQT
Hội trường F301
Từ: 8h00-11h30 Dự Hội nghị giao ban về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở năm 2019 Thường vụ Công đoàn trường
Đ/c Bính - Chủ tịch Công đoàn trường
Liên đoàn lao động Thành phố HP
Từ: 11h00-h00 Tổng vệ sinh các phòng học khu giảng đường Tổ CTSV - P.Đào tạo
Đoàn TN, P.TCHC, P.Y tế, Tổ CTSV và sinh viên
Các phòng học
Chiều
Từ: 14h30-16h00 Giao nhiệm vụ tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 ĐT ĐH&SĐH, các khoa
HT, Các khoa, ĐT ĐH&SĐH, sinh viên được giao nhiệm vụ tốt nghiệp đợt 1
F301
Thứ 5
21-03-2019
Sáng
Chiều
Từ: 13h00-17h30 Chương trình "Ngày hội Sinh viên khoẻ" năm học 2018 - 2019 Đoàn Thanh Niên
GS. HT; Lãnh đạo các Khoa, bộ môn; Sinh viên toàn trường.
Sân vận động - Khu Liên hợp TDTT - KSSV
Hôm nay
22-03-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Kiểm tra công tác nội vụ Khách sạn sinh viên Khách sạn sinh viên
P. TT-ĐBCL-QLKH, P. ĐTĐH&SĐH, Y tế, Đoàn thanh niên
Khách sạn sinh viên
Thứ 7
23-03-2019
Sáng
Từ: 8h00-16h00 Tham dự chương trình Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn Thường vụ Công đoàn trường
Đ/c Oanh - PCT Công đoàn trường
Đại học Hàng Hải Việt Nam
Chiều
Chủ nhật
24-03-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn