LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
16-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 Ban CTSV (*) Ban CTSV
Đoàn đánh giá, Ban CTSV
Ban CTSV
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 15h00-17h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo (*) P.TCHC
Các thành viên Hội đồng KH&ĐT
P. Họp E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
17-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 Ban Thanh tra Giáo dục (*) Ban Thanh tra
Đoàn đánh giá và Ban Thanh tra
Ban Thanh tra
Chiều
Từ: 14h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện (*) Thư viện
Đoàn đánh giá và Thư viện
Thư viện
Từ: 14h00 Họp Hội đồng lương (*) P.TC-HC
HĐ lương, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan
P. E201
Từ: 15h30-17h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ (*) BCH Đảng bộ
Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ
Hội trường quân ủy, số 10 Hồ sen
Thứ 4
18-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 P.ĐTĐH và SĐH (*) P.ĐTĐH&SĐH
Đoàn đánh giá và P.ĐTĐH&SĐH
P.ĐTĐH&SĐH
Từ: 8h00-11h00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của sinh viên khoa Điện - Điện tử (*) Khoa Điện - Điện tử và P. QLKH&ĐBCL
Hội đồng nghiệm thu
P. Họp E201
Chiều
Từ: 14h00 Hội đồng Thi đua, khen thưởng họp tổng kết năm học và bình xét danh hiệu thi đua năm 2017-2018 (*) Thường trực Hội đồng TĐKT
Chủ tịch cùng các thành viên Hội đồng TĐKT
Phòng họp E201
Thứ 5
19-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 P. TC-HC (*) P.TC-HC
Đoàn đánh giá và P. TC-HC
P.TC-HC
Từ: 8h00-10h00 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Xây dựng (*) Khoa Xây dựng
Hội đồng KH&ĐT
E201
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành QTKD (*) Khoa QTKD
Hội đồng KH&ĐT
E201
Thứ 6
20-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 P. QHCC&HTQT (*) P. QHCC&HTQT
Đoàn đánh giá và P. QHCC&HTQT
P.QHCC&HTQT
Từ: 9h00 Dự sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Công đoàn CS trực thuộc LĐLĐ.TP (*) Ô. Bính
Ô.Bính Chủ tịch CĐ
Hội trường A1 - trường ĐH Hàng Hải - số 484 Lạch Tray - Hải Phòng
Chiều
Từ: 15h00-16h30 Phát bằng tốt nghiệp (*) ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV, các khoa
Các khoa, ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV
F301
Thứ 7
21-07-2018
Sáng
Từ: 7h15-10h30 Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (*) ĐT ĐH&SĐH, TCHC, các khoa
P ĐT ĐH&SĐH, các giảng viên TCHC
Các phòng thi
Chiều
Chủ nhật
22-07-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Triển khai công tác tuyển sinh năm 2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn