LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 19/11/2018 đến 25/11/2018

47 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
19-11-2018
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Đội SV K20 tham gia HL chuẩn bị kiểm tra GDQP-AN (*) Ban CTSV; CB.QLSV các khoa cùng Trung tâm GDQP-AN sinh viên
CB.QLSV cùng 60 SV khóa 20
Nhà tập đa năng, sân thể thao khu liên hợp KSSV
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV
Tại đơn vị
Thứ 3
20-11-2018
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Đội SV K20 tham gia HL chuẩn bị kiểm tra GDQP-AN (*) Ban CTSV; CB.QLSV các khoa cùng Trung tâm GDQP-AN sinh viên
CB.QLSV cùng 60 SV khóa 20
Nhà tập đa năng, sân thể thao khu liên hợp KSSV
Từ: 9h00-11h00 Tổ chức Kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Vệt Nam 20-11 (*) Công đoàn trường và các đơn vị liên quan
Toàn thể CB-GV-NV cơ hữu
Hội trường F301
Chiều
Thứ 4
21-11-2018
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Tổ xây dựng đề án nhân sự xin ý kiến BCH đảng ủy duyệt dự thảo đề án (*) P.TC-HC
BCH Đảng ủy và Tổ xây dựng đề án nhân sự
P. E201
Thứ 5
22-11-2018
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Họp Hội đồng lương (*) P.TC-HC
Các thành viên HĐ, Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Thứ 6
23-11-2018
Sáng
Chiều
Thứ 7
24-11-2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
25-11-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn