LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Áp dụng từ: 18/11/2019 đến 24/11/2019

47 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Hôm nay
18-11-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban (*) Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế (*) Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt (*) Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
19-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
20-11-2019
Sáng
Từ: 9h00 Tổ chức Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (*) Công đoàn trường và các đơn vị liên quan
Toàn thể CB-GV-NV cơ hữu
Hội trường F301
Chiều
Thứ 5
21-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 6
22-11-2019
Sáng
Chiều
Thứ 7
23-11-2019
Sáng
Chiều
Chủ nhật
24-11-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2019-2020;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn