THÔNG BÁO CHUNG

THÔNG BÁO TỪ KHOA

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Khoa Du Lịch

Khoa Xây dựng

Thông báo về việc thu bìa đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 19/09/2017 - Thời gian: từ 19/09/2017 đến 30/09/2017

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Ngày tạo: 10/08/2017 - Thời gian: từ 10/08/2017 đến 30/11/2017

Thông báo về công tác thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 31/07/2017 - Thời gian: từ 31/07/2017 đến 9/07/2018

Khoa Ngoại ngữ

Thông báo điểm thi PET tháng 8
Ngày tạo: 7/09/2017 - Thời gian: từ 7/09/2017 đến 30/09/2017

Thay đổi địa điểm đăng ký thi PET
Ngày tạo: 13/06/2017 - Thời gian: từ 13/06/2017 đến 30/06/2018

Thông báo lịch thi PET trong năm 2017
Ngày tạo: 6/02/2017 - Thời gian: từ 6/02/2017 đến 1/02/2018

Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp với Giáo viên nước ngoài cho sinh viên HPU
Ngày tạo: 27/03/2015 - Thời gian: từ 27/03/2015 đến 15/04/2020

Khoa Quản trị kinh doanh

Mẫu bìa báo cáo thực tập đợt 2
Ngày tạo: 15/09/2017 - Thời gian: từ 15/09/2017 đến 15/10/2017

Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2017
Ngày tạo: 11/08/2017 - Thời gian: từ 11/08/2017 đến 3/11/2017

Mẫu bìa khóa luận và quy cách trình bày
Ngày tạo: 6/06/2017 - Thời gian: từ 6/06/2017 đến 6/06/2018

Thông báo làm tốt nghiệp của khóa 16,17 hệ ĐH, khóa 8,9 hệ Liên thông và khóa 10,11 hệ CĐ các ngành khoa Quản trị kinh doanh
Ngày tạo: 27/03/2017 - Thời gian: từ 27/03/2017 đến 6/12/2017

Khoa Điện - Điện tử

Khoa Môi trường

Bộ môn Cơ bản cơ sở

Bộ môn Giáo dục thể chất

THÔNG BÁO KHỐI CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo

Kết quả thi PET ngày 26.08.2017
Ngày tạo: 7/09/2017 - Thời hạn:Từ: 7/09/2017 Đến: 30/09/2017

Thông báo hủy điểm môn tự chọn
Ngày tạo: 25/08/2017 - Thời hạn:Từ: 26/08/2017 Đến: 30/12/2017

Kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017
Ngày tạo: 28/07/2017 - Thời hạn:Từ: 28/07/2017 Đến: 28/10/2017

Kế hoạch tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2017
Ngày tạo: 26/07/2017 - Thời hạn:Từ: 26/07/2017 Đến: 30/09/2017

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2017
Ngày tạo: 14/07/2017 - Thời hạn:Từ: 14/07/2017 Đến: 30/09/2017

Phòng Kế hoạch tài chính

Thông báo số 632 về việc thu các khoản phí năm học 2017 – 2018 của học viên, sinh viên
Ngày tạo: 9/08/2017 - Thời hạn:Từ: 9/08/2017 Đến: 31/12/2017

Thông báo số 648 V/v Thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc và phí Bảo hiểm toàn diện đối với sinh viên năm học 2017 - 2018
Ngày tạo: 10/08/2017 - Thời hạn:Từ: 10/08/2017 Đến: 31/12/2017

TB số 631 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của học viên, sinh viên năm học 2017 – 2018
Ngày tạo: 9/08/2017 - Thời hạn:Từ: 9/08/2017 Đến: 31/12/2017

Phòng Quản Lý Khoa Học & Đảm bảo Chất Lượng

Phòng QHCC & Hợp tác quốc tế

Phòng Tổ chức hành chính

Ban công tác sinh viên

Phòng Y Tế

Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 18/9 - 22/9/2017
Ngày tạo: 25/09/2017 - Thời hạn:Từ: 25/09/2017 Đến: 29/09/2017

THÔNG BÁO TỪ TRUNG TÂM

Trung Tâm Thông Tin Thư Viện

Lịch học HPU-NET và Thư viện khóa 20
Ngày tạo: 29/10/2016 - Thời hạn:Từ: 29/10/2016 Đến: 29/11/2017

Phòng Hợp Tác Quốc Tế

THÔNG BÁO KHỐI CÁC BAN

Ban Quản lý dự án

Ban Thanh tra giáo dục

Ban Đảm bảo chất lượng và ISO

THÔNG BÁO TỪ ĐOÀN THỂ

Đảng ủy

Công đoàn

Câu lạc bộ

Đoàn Thanh niên

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn