Văn bản pháp quy

  Thứ ba, 23/12/2014 - 02:14:35

Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản, được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

Nội dung Thông tư số 01/2011/TT-BNV:  Xem tại đây

 

Ban Website

 

 

 

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn