Giới thiệu các đơn vị

  Thứ năm, 13/08/2015 - 09:03:10

Ban Công tác Sinh viên

Sự hình thành và phát triển: Ban Công tác sinh viên (Ban CTSV) (với tên gọi ban đầu là Tổ Công tác sinh viên) được thành lập năm 1997 theo quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường với 03 cán bộ làm công tác quản lý sinh viên (QLSV)
I.   Chức năng, nhiệm vụ:
1.  Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác HSSV và tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định của nhà trường.
2.  Nhiệm vụ:
2.1  Giáo dục chính trị tư tưởng:
-  Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Qui chế HSSV tại trường ĐHDLHP và các văn bản khác liên quan đến quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
-  Kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục chính trị; phổ biến nội quy-quy định và nghĩa vụ-quyền lợi cũng như các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phòng chống các tệ nạn xã hội trong HSSV. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, văn minh.
-  Tham gia tổ chức cho HSSV các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
2.2  Quản lý HSSV:
-  Tiếp nhận quản lý HSSV từ khi nhập học. Cập nhật thông tin cá nhân và lưu trữ trên phần mềm để quản lý HSSV trong thời gian  học tập tại trường.
-  Tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nội quy quy định của nhà trường, pháp luật của nhà nước; phòng chống các tệ nạn xã hội.
-  Giải quyết việc đăng ký ở nội trú cho HSSV ở trong KSSV; kết hợp với chính quyền địa phương quản lý, giáo dục HSSV ở ngoại trú.
-   Tiếp nhận và quản lý lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.
-  Kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp (CBL) theo lớp hành chính nhằm ổn định tổ chức lớp. Phổ biến chức năng-nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần CBL. Bầu chọn Trưởng phòng ở, thành lập và hướng dẫn nghiệp vụ cho Đội SV tự quản cùng phối hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn-an ninh khu KSSV.
-  Phối hợp với phòng Y tế thực hiện việc khám sức khỏe khi mới nhập học và khám sức khỏe định kỳ đối với HSSV theo quy định của nhà trường.
-  Kết hợp với phòng Đào tạo tổ chức triển khai quản lý việc học tập giáo dục quốc phòng an ninh trong HSSV.
-  Hướng dẫn các thủ tục để hưởng trợ cấp ưu đãi của nhà nước đối với con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách. Thực hiện việc miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng của nhà nước đối với HSSV và xác nhận đối tượng để được hưởng các chế độ chính sách tại địa phương cũng như các tổ chức, cơ quan doanh nghiệp..
-  Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các hoạt động cho HSSV: Lễ khai giảng năm học mới, Lễ chào cờ, Họp đối thoại, Lễ phát thẻ, Lễ ra quân thực tập-tốt nghiệp, các buổi sinh hoạt của các khoa và bộ môn chủ trì tổ chức, các hoạt động ngoại khóa..
-  Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên  chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.
-  Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh lớp học; xây dựng nếp sống bảo vệ môi trường trong HSSV.
-  Kiểm tra, theo dõi và đánh giá quá trình theo học tại giảng đường và sinh hoạt nội trú tại khu KSSV. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở HSSV và liên lạc gia đình khi cần thiết để kết hợp giáo dục quản lý. Gửi thông báo học phí, kết quả học tập-rèn luyện, thời khóa biểu học tập cuối mỗi học kỳ cho gia đình HSSV.
-  Tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê tình hình HSSV có mặt trên lớp và lượng HSSV vào ở khu nội trú theo học kỳ, theo năm học.
-  Tham gia Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng thi đua-Khen thưởng thực hiện việc đánh giá kết quả học tập- rèn luyện của HSSV theo kỳ học, năm học, khóa học. Đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân HSSV có thành tích trong học tập rèn luyện; xử lý kỷ luật nếu vi phạm nội quy- quy chế .
-  Kết hợp triển khai các hoạt động ngoại khóa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giúp HSSV có cơ hội được phát triển khả năng sáng tạo của bản thân góp phần tạo nên thành công chung của các hoạt động nhà trường xây dựng.
-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.
II.   Đội ngũ cán bộ:
STT
Họ và tên
Năm sinh
Chức vụ
1.
CN. Phạm Mạnh Hùng
(Email: hungpm@hpu.edu.vn)
1964
Phó trưởng ban – BT chi bộ QLSV
Phụ trách chung
2.
CN. Trần Thị Bích Loan
(Email:loanttb@hpu.edu.vn)
1979
Phó BT chi bộ QLSV
CB quản lý sinh viên
3.
Ths.Lương Mạnh Hà
(Email: halm@hpu.edu.vn)
1978
Chủ tịch CĐ bộ phận - Đảng viên
CB quản lý sinh viên

 
4.

CN. Bùi Bá Ngọc
(Email: ngocbb@hpu.edu.vn)
1978
UV BCHCĐ trường - Đảng viên
Trung đội trưởng DQTV
CB quản lý sinh viên
5.
CN. Phạm Bích Thảo
(Email: thaopb@hpu.edu.vn)
1980
CB quản lý sinh viên
6.
CN. Phạm Thị Thanh Huyền
(Email: huyenptt@hpu.edu.vn)
1980
Đảng viên
CB quản lý sinh viên
7.
CN. Phạm Văn Hưng
(Email: hungpv@hpu.edu.vn)
1990
Chủ tịch HSV-P.BT Đoàn trường
Đảng viên
CB quản lý sinh viên
8.
Ths. Đoàn Văn Sơn
(Email: sondv@hpu.edu.vn)
1976
CB quản lý sinh viên
9.
KS. Nguyễn Văn Đường
(Email:duongnv@hpu.edu.vn)
1955
Đảng viên
CB quản lý sinh viên
III.   Thành tích đạt được :
Sau 17 năm thành lập và phát triển, Ban Công tác sinh viên cùng với nhà trường đã tiếp nhận >20.000 HSSV đến từ 41 tỉnh thành trong cả nước. ĐHDLHP đã đào tạo và cung cấp cho xã hội gần 18.000 KS,CN chất lượng cao bổ sung cho nguồn nhân lực của thành phố Hải Phòng và cả nước.
Ban CTSV góp phần tạo nên sự thành công của việc chuyển đổi phương pháp đào tạo từ  niên chế sang tín chỉ của nhà trường phù hợp với mô hình phát triển tiên tiến của ngành Giáo dục trong xu thế hội nhập. Với sự sáng tạo và thay đổi mô hình quản lý đã giúp HSSV xây dựng kế hoạch học tập khoa học, hoàn thành khóa học đúng tiến độ, trong đó nhiều HSSV hoàn thành trước thời hạn, có được cơ hội việc làm tốt nhất cho bản thân.
Ban CTSV luôn thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho HSSV theo phương châm của Đại học Dân lập Hải Phòng: “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường”. Chính vì vậy, bên cạnh phương pháp quản lý khoa học, ban CTSV luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, hoạt động phong trào giúp HSSV nâng cao tính cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi chế độ cho HSSV trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Ban CTSV vinh dự được Bộ GD và ĐT chọn là đơn vị báo cáo điển hình trong công tác quản lý và được tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT. Nhiều trường ĐH,CĐ trong cả nước đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý HSSV.
 
Ban Công tác sinh viên chủ trì tổ chức Lễ chào cờ hàng tháng
 
Tổ chức họp đối thoại giữa Thầy Hiệu trưởng, CBCC, Cán bộ Lớp, Cán bộ Đoàn, Trưởng phòng ở KSSV
Tổ chức Lễ trao thẻ cho sinh viên đầu khóa
Giải quyết thủ tục cho sinh viên đăng ký ở nội trú KSSV

Tham gia tổ chức tập huấn cho sinh viên bảo vệ động vật hoang dã

Tổ chức cuộc thi hát Karaoke dành cho sinh viên nội trú

Tổ chức các hoạt động TDTT cho sinh viên
Trao giải cho các phòng ở đạt giải Chủ nhà văn hóa

Tổ chức phát quà tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn các dịp Tết Nguyên đán

Tham gia tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên ra trường
Tham gia đón các đoàn về thăm, trao đổi kinh nghiệm quản lý sinh viên
IV.   Chiến lược phát triển:
- Xây dựng Ban Công tác HSSV là địa chỉ tin cậy của HSSV, hỗ trợ HSSV tốt nhất trong thời gian học tập tại trường.
- Tạo môi trường thuận lợi và cơ hội tốt nhất cho HSSV để có động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện.
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý sinh viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học…
- Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đơn vị.Description: Anchor
- Thiết lập và khai thác các mối quan hệ với các đơn vị trong trường và các đơn vị, tổ chức ngoài trường để tạo thêm nguồn lực đặc biệt là công tác hỗ trợ HSSV, duy trì mối quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ của cựu HSSV tham gia các hoạt động của nhà trường góp phần quảng bá hình ảnh của Đại học Dân lập Hải Phòng. 
Với những thành tích đã đạt được trong công tác quản lý sinh viên, Ban CTSV đã đóng góp nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực vào sự lớn mạnh của Nhà trường, góp phần tạo lên một thương hiệu có uy tín về chất lượng đào tạo. ĐHDL Hải Phòng thực sự trở thành điểm sáng trong khối các trường Đại học ngoài công lập và là địa chỉ tin cậy của mọi gia đình trong và ngoài nước.
Ban công tác sinh viên

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn