Đoàn Thể

  Thứ tư, 11/10/2017 - 13:45:09

Đại hội chi bộ Thư viện – Quản lý sinh viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 16 ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng và Hướng dẫn số 30 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường Đại học Dân lập Hải Phòng, chiều ngày 10/10/2017, Chi bộ Thư viện – Quản lý sinh viên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Về tham dự và chỉ đạo đại hội, có đ/c Trần Hữu Nghị – Bí thư Đảng ủy, đ/c Trần Thị Mai – Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đ/c Trần Trọng Bính – Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí Bí thư các Chi bộ và toàn thể đảng viên của Chi bộ Thư viện – Quản lý sinh viên.
Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Chi bộ Thư viện – Quản lý sinh viên nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 đã đề ra.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đ/c Trần Hữu Nghị – Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ Thư viện – Quản lý sinh viên trong nhiệm kỳ qua, đông thời cũng có những ý kiến chỉ đạo sát sao giúp chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội đã bầu ra cấp ủy mới gồm 02 đồng chí: đ/c Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện tái đắc cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, đ/c Phạm Mạnh Hùng – Phó trưởng Ban Công tác sinh viên giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
 
Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới gồm các nội dung như sau:
1.   Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Mỗi Đảng viên thực sự là tấm gương sáng về đạo đức về lối sống, về lao động sáng tạo để quần chúng noi theo.
2.   Chi bộ tiếp tục lãnh đạo các đơn vị thực hiện suất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường, giữ vững những thành quả đã đạt được, đưa trường lên những vị trí cao hơn trong hệ thống giáo dục cả nước.
3.   Duy trì sinh hoạt chi bộ mỗi tháng 1 lần. Các Đảng viên tham gia đầy đủ sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ và các sinh hoạt chính trị nhằm nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và nhà nước. Tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, tăng năng lực công tác để có thể vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chung, đồng thời tích cực chống những biểu hiện thiếu lành mạnh, tham nhũng tham ô.
4.   Tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quản lý sinh viên; chú trọng công tác giáo dục, quản lý sinh viên có mặt trên lớp tham gia học tập đạt từ 90% trở lên.
5.   Chủ động tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT trong sinh viên, phù hợp với đặc điểm của từng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với quỹ thời gian của sinh viên trong đào tạo theo tín chỉ. Chú trọng việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong sinh viên nội trú khu KSSV làm cơ sở cho việc thu hút sinh viên ngoại trú vào ở tròng KSSV.
6.   Phấn đấu 100% các đ/c Đảng viên đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới bồi dưỡng kết nạp được 02 đ/c Đảng viên mới.
Kết thúc Đại hội, toàn thể đảng viên Chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017- 2020. Đại hội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm cao, Chi bộ sẽ đoàn kết, đồng lòng, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Với niềm tin tưởng đó, Đại hội chi bộ Thư viện – Quản lý sinh viên đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào lúc 17h30 cùng ngày.
 
 
Bùi Thị Kim Oanh
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn