Chương trình đào tạo

  Thứ ba, 19/08/2014 - 12:46:44

Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin

Khung Chương trình đào tạo hệ Đại học ngành Công nghệ thông tin

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỆ: ĐẠI HỌC, KHÓA: 16, 17, 18

I. CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Về kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp có thể:

Ø  Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hiện có.

Ø  Tư vấn cho các chương trình CNTT của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp.

Ø  Đánh giá, phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT; hệ thống máy tính và mạng máy tính hiện tại của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đề xuất các giải pháp cải tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất khi khai thác sử dụng và nhằm nâng cao hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT hiện có.

Ø  Thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng CNTT.

Ø  Cập nhật thường xuyên những kiến thức và công nghệ mới về CNTT.

2. Về kỹ năng:

F  Sửa chữa, lắp ráp, thay thế, bảo trì các thiết bị phần cứng của máy tính; cài đặt và bảo trì phần mềm.

F  Khảo sát, thiết kế, lắp đặt và quản trị, khai thác có hiệu quả mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học,...

F  Thành thạo kỹ năng lập trình; khai thác và sử dụng thông tin, đặc biệt là tài nguyên máy tính một cách hiệu quả.

F  Cộng tác, làm việc độc lập, cởi mở, ưa thích tìm hiểu và luôn muốn vượt qua thách thức; giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác; thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi.

3. Về phẩm chất đạo đức:

Ø  Sinh viên có khả năng hiểu và thể hiện phẩm chất nghề nghiệp trong ngành CNTT.

Ø  Trung thực trong nghề nghiệp và đam mê yêu nghề.

Ø  Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa.

Ø  Tuân thủ luật pháp.

 II. DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN

 

Stt

Mã học phần

Học phần

Số TCA

 

Khối kiến thức giáo dục đại cương

50


A1

 

Khối kiến thức giáo dục chung

36


 A 1.1

 

Lý luận chính trị

10


A1.1.1

MLP31021

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1

2


A1.1.2

MLP31032

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2

3


A1.1.3

HCM31021

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2


A1.1.4

VRP31031

Đường lối cách mạng Việt Nam

3


  A 1.2

 

Ngoại ngữ

18


A1.2.1

ENG31031

Tiếng Anh 1

4


A1.2.2

ENG31032

Tiếng Anh 2

4


A1.2.3

ENG31033

Tiếng Anh 3

5


A1.2.4

ENG31034

Tiếng Anh 4

5


 A 1.3

 

Giáo dục thể chất

3


A1.3.1

SWI31011

Bơi lội

1


A1.3.2

APE31011

Điền kinh - Thể dục

1


A1.3.3

VOL31011

Bóng chuyền

Chọn 1 trong 3 nội dung

1


A1.3.4

FOO31011

Bóng đá

1


A1.3.5

BAD31011

Cầu lông

1


 A 1.4

NDE31051

Giáo dục quốc phòng

5


A2

 

Khối kiến thức Toán, Khoa học tự nhiên, Công nghệ và môi trường

12


A2.1

MAT31031

Toán cao cấp 1

3


A2.2

MAT31032

Toán cao cấp 2

3


A2.3

MAT31023

Toán cao cấp 3

2


A2.4

GPH31021

Vật lý đại cương 1

2


A2.5

GPH31022

Vật lý đại cương 2

2


A.3

 

Khối kiến thức Khoa học Xã hội và nhân văn

2


A3.1

LAW31021

Pháp luật đại cương

2


B

 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

75


B.1

 

Khối kiến thức cơ sở khối ngành và nhóm ngành

25


B.1.1

GIN32021

Tin học đại cương

2


B.1.2

MLO32021

Logic toán

2


B.1.3

CPL32031

Lập trình C

3


B.1.4

CAR32021

Cấu trúc máy tính

2


B.1.5

OFL32021

Otomat và ngôn ngữ hình thức

2


B.1.6

DSA32031

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3


B.1.7

CAP32021

Lập trình C nâng cao

2


B.1.8

MPR32021

Lập trình Matlab

2


B.1.9

GTH32021

Lý thuyết đồ thị

2


B.1.10

PMT32021

Phương pháp lập trình

2


B.1.11

MAP32021

Vi xử lý và lập trình Assembly

3


B.2

 

Khối kiến thức của ngành và chuyên ngành

32


B.2.1

SSI33021

An toàn bảo mật thông tin

2


B.2.2

DSY33031

Cơ sở dữ liệu

3


B.2.3

OOP33021

Lập trình hướng đối tượng

2


B.2.4

CGR33021

Đồ họa máy tính

2


B.2.5

OSP33021

Nguyên lý hệ điều hành

2


B.2.6

MSD33021

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2


B.2.7

ADI33031

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

3


B.2.8

DNE33021

.NET Framework&C#

2


B.2.9

CCO33021

Truyền số liệu

2


B.2.10

AIN33021

Trí tuệ nhân tạo

2


B.2.11

WPR33021

Lập trình Web

2


B.2.12

VPL33021

Lập trình VB.NET

2


B.2.13

JPL33021

Lập trình Java

2


B.2.14

IPR33021

Xử lý ảnh

2


B.2.15

CNE33021

Mạng máy tính

2


B3

 

Khối kiến thức bổ trợ, thực tập tốt nghiệp, tốt nghiệp

10


B.3.1

ITE34021

Thực tập tốt nghiệp

2


B.3.2

ITE37101

Đồ án tốt nghiệp

8


C

 

Khối kiến thức tự chọn bắt buộc

8


C.2

 

Khối kiến thức chuyên nghiệp tự chọn

8


C2.1

PMI33021

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Nhóm tự chọn 1

2


C2.2

ECO33021

Thương mại điện tử

2


C2.3

SEN33021

Kỹ nghệ phần mềm

2


C2.4

PSE33021

Đồ án môn học phần mềm

2


C2.5

NMA33021

Quản trị mạng

Nhóm tự chọn 2

2


C2.6

NPR33021

Lập trình mạng

2


C2.7

PMA33021

Lập trình ứng dụng cho Mobile

2


C2.8

PNA33021

Đồ án môn học Quản trị mạng

2


             


Thời gian thực hiện chương trình: 4 năm (8 học kỳ)

Mỗi học kỳ sinh viên đăng ký học tối thiểu: 22 tín chỉ (học kỳ 1 học 14 tín chỉ), theo hướng dẫn cụ thể như sau:

TT

Học phần

Số TC

Hướng dẫn

1

Toán cao cấp A1

3

 

Vật lý đại cương 1

2

Tin học đại cương

2

Logic toán

2

Giáo dục quốc phòng

5

Sau khi thi học kỳ 1 kết thúc thì bắt đầu học

2

Lập trình C

3

Bắt buộc đăng ký học 10 tín chỉ của 4 môn cơ sở ngành thì mới đăng ký học được các môn tiếp theo của kỳ 3

Cấu trúc máy tính

2

Otomat và ngôn ngữ hình thức

2

Cơ sở dữ liệu

3

Toán cao cấp A2

3

 

Vật lý đại cương 2

2

 

Tiếng Anh 1

4

 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1

2

 

Giáo dục thể chất

1

 

3

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3

Bắt buộc đăng ký học 18 tín chỉ của 7 môn cơ sở ngành và tiếng Anh 2 thì mới đăng ký học được các môn tiếp theo của kỳ 4

Truyền số liệu

2

Lập trình hướng đối tượng

2

.NET Framework&C#

2

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

3

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

Tiếng Anh 2

4

Toán cao cấp A3

2

 

4

An toàn bảo mật thông tin

2

Bắt buộc đăng ký học 20 tín chỉ của 8 môn

Phương pháp lập trình

2

Vi xử lý và lập trình Assembly

3

Mạng máy tính

2

Đồ họa máy tính

2

Lập trình C nâng cao

2

Lý thuyết đồ thị

2

Tiếng Anh 3

5

Giáo dục thể chất

1

 

5

Nguyên lý hệ điều hành

2

Bắt buộc đăng ký học 19 tín chỉ của 8 môn

Xử lý ảnh

2

Trí tuệ nhân tạo

2

Ngôn ngữ lập trình Java

2

Ngôn ngữ lập trình VB.NET

2

Lập trình Web

2

Lập trình Matlab

2

Tiếng Anh 4

5

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2

3

 

6

Quản trị mạng

2

Quản lý dự án công nghệ thông tin

2

Lập trình mạng

2

Thương mại điện tử

2

Lập trình ứng dụng cho Mobile

2

Kỹ nghệ phần mềm

2

Đồ án môn học Quản trị mạng

2

Đồ án môn học phần mềm

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Đường lối cách mạng Việt Nam

3

Giáo dục thể chất

1

Đăng ký học các môn khác chưa học (các môn cơ bản) hoặc đã học nhưng thi chưa đạt

6

7

Đăng ký học các môn khác đã đăng ký học ở 6 học kỳ trên nhưng thi chưa đạt yêu cầu

22

 

Nếu sinh viên đã đăng ký học và đạt được yêu cầu của các môn học trong 6 học kỳ theo hướng dẫn trên thì được đăng ký: thực tập tốt nghiệp, sau đó làm đồ án tốt nghiệp.

8

Thực tập tốt nghiệp

2

 

Đồ án tốt nghiệp

8

 

 

Lưu ý: Trong 1 năm học có 2 đợt thực tập tốt nghiệp và 3 đợt làm đồ án tốt nghiệp (mỗi đợt cách nhau 4 tháng).                                                                                                                                                              

IV. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

1. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG - GIN32021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

Stt

CILOs

1.       

Hiểu và trình bầy được các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin

2.       

Biết cách khai thác và trao đổi thông tin qua mạng Internet

3.       

Soạn thảo được các văn bản đơn giản dạng text và bảng biểu bằng Word

 2. LOGIC TOÁN - MLO32021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể: 

Stt

CILOs

1

Hình thức hóa các đối tượng trong thế giới thực và thuộc tính của nó bằng công cụ toán học như tập hợp, quan hệ, ánh xạ.

2

Phương pháp hình thức hóa tri thức bằng logic mệnh đề, logic vị từ.

3

Nguyên lý suy diễn, chứng minh trong logic mệnh đề và vị từ.

4

Áp dụng được kiến thức logic vào ngành CNTT như: Mô hình hóa hệ  thống, hệ thống chứng minh định lý, kiểm chứng phần mềm.

 

3. LẬP TRÌNH C - CPL32031

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể: 


Stt

CILOs

1

Hiểu các kiểu dữ liệu và cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ lập trình C

2

Biết cách xây dựng thuật toán và cài đặt chương trình để giải một bài toán trên máy vi tính bằng ngôn ngữ lập trình C

3

Biết cách xây dựng hàm và tổ chức chương trình máy tính có nhiều chức năng theo dạng hàm

4. CẤU TRÚC MÁY TÍNH - CAR32021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

Stt

CILOs

1

Nắm bắt được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy tính điện tử

2

Xây dựng cấu hình máy tính phù hợp với các yêu cầu của từng đặc thù công việc

3

Chuẩn đoán và sửa lỗi máy tính cơ bản

4

Rèn luyện kỹ năng tháo dỡ, lắp ráp thiết bị máy tính

5. OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC - FLO32021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

Stt

CILOs

1

Giải các bài toán liên quan đến văn phạm phi ngữ cảnh, chính quy, otomat hữu hạn và otomat đẩy xuống.

2

Hiểu rõ về mặt lý thuyết để có thể xây dựng văn phạm, biểu diễn otomat và phân tích cú pháp câu cho môn học tiếp Chương trình dịch.

6. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - DSA32031

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

Stt

CILOs

1

Hiểu rõ những khái niệm thuật toán, cấu trúc dữ liệu và độ phức tạp thuật toán.

2

Hiểu và lập trình mô phỏng được một số cấu trúc dữ liệu: danh sách, cây, đồ thị, tập hợp.

3

Hiểu và lập trình mô phỏng được một số nhóm thuật toán: Sắp xếp, tìm kiếm.

4

Hiểu được một số chiến lược thiết kế thuật toán.

7. LẬP TRÌNH C NÂNG CAO - ACP32021

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có thể:   

STT

CILOs

1

Nắm vững các nội dung về các cấu trúc dữ liệu phức tạp như dữ liệu con trỏ, danh sách liên kết, dữ liệu kiểu file, các hàm và thao tác với màn hình đồ họa trong ngôn ngữ lập trình C

2

Sử dụng các cấu trúc dữ liệu đã học và các thao tác trên màn hình đồ họa của ngôn ngữ lập trình C vào các bài toán thực tế.

3

Tổ chức chương trình theo hướng cấu trúc với các hàm độc lập.

4

Phát triển một số giải thuật trên các câu trúc dữ liệu và thao tác đồ họa đã học.

 

8. LẬP TRÌNH MATLAB - MPR32021

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có thể:   

STT

CILOs

1

Giải các bài toán khoa học đặc biệt là các bài toán xử lý các dữ liệu dưới dạng ma trận, đồ thị.

2

Mô phỏng hoặc giải các bài toán về xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh, xác xuất thống kê hóa.

 

9. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - GTH32021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Nắm được các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị

2

Vận dụng để giải quyết được các bài toàn: tìm đường đi ngắn nhất; tìm kiếm trên đồ thị; đồ thị Euler và đồ thị Hamilton; cây khung và đưa vào ứng dụng thực tế

 

 10. PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH - MPR32021

Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ có thể:   

STT

CILOs

1

Nắm vững các thao tác trên các kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu và các cấu trúc lệnh của chương trình, cách tổ chức hàm trong chương trình.

2

Có thể áp dụng các kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng chương trình giải quyết các bài toán thực tế.

3

Dựa trên các hiểu biết về các cấu trúc dữ liệu và các cấu trúc lệnh, cấu trúc hàm để thiết kế, xây dựng các giải thuật tối ưu hóa chương trình.

 

11. VI XỬ LÝ VÀ LẬP TRÌNH ASSEMBLY - MAP32021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1.       

Mô tả cấu trúc của một bộ vi xử lý nói chung và nguyên lý hoạt động của nó.

2.       

Hiểu cấu trúc và phương pháp hoạt động của bộ vi xử lý 8086

3.       

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Assembly lập trình cơ bản với bộ vi xử lý 8086 (thao tác với các: thanh  ghi, bộ nhớ, chuỗi, màn hình, chuột , bàn phím)

 

12. AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN - SSI33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có kiến thức về:           

STT

CILOs

1

Hiểu rõ các khái niệm trong lĩnh vực Cryptograhpy.

2

Hiểu và ứng dụng một số giải thuật mã hóa đối xứng và mã hóa bất đối xứng

3

Hiểu được khái niệm Hàm băm, Chữ ký số và các ứng dụng của chúng.

4

Hiểu được một số Giao thức mật mã

 

13. CƠ SỞ DỮ LIỆU - DSY33031

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Trình bày được những khái niệm cơ bản về CSDL quan hệ; CSDL phân tán và CSDL hướng đối tượng.

2

Vận dụng 2 phương pháp cơ bản để thiết kế CSDL quan hệ cho các bài toán thực tế.

3

Vận dụng các phép toán đại số quan hệ và ngôn ngữ SQL để thực thi các pháp toán này vào các bài toán thực tế.

 

14. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG - OOP33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Hiểu các khái niệm cơ bản của phương pháp lập trình hướng đối tượng

2

Có khả năng phân tích, thiết kế chương trình máy tính theo phương pháp hướng đối tượng

3

Cài đặt chương trình được thiết kế theo phương pháp hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C++

15. ĐỒ HỌA MÁY TÍNH - CGR33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Xác định được các đặc điểm chính của các kỹ thuật đồ họa máy tính cơ bản. Mô tả được các khái niệm cơ bản trong đồ họa máy tính.

2

Thiết kế và phát triển các thuật toán đồ họa đơn giản

3

Thực hiện các thuật toán đồ họa trên máy tính

4

 Áp dụng các kỹ thuật đồ họa máy tính với những ứng dụng thế giới thực.

16. NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH - OSP33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Mô tả kiến trúc, nguyên lý làm việc và phân loại Hệ điều hành máy tính.

2

Nắm bắt và thực hiện các giải thuật cấp phát bộ nhớ.

3

Nắm bắt và thực hiện các chiến lược quản lý tiến trình.

4

Nắm bắt và thực hiện các giải pháp quản lý thiết bị ngoại vi.

 

17. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU - MSD33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Nắm được những khái niệm cơ bản hệ QTCSDL SQL Server, các lệnh cơ bản của ngôn ngữ SQL. Cài đặt và cấu hình để thực thi SQL Server

2

Tạo CSDL quan hệ để đưa dữ liệu vào lưu trữ vật lý;  tạo và thực thi các View để xử lý dữ liệu trên nhiều bảng theo yêu cầu người dùng

3

Tạo lập và thực thi các thủ tục bằng STORED PROCEDURE, các hàm FUNCTION

4

Tạo/xóa người dùng và phân quyền/rút quyền sử dụng cho người dùng đối với CSDL và các bảng trong CSDL đã được tạo lập.

 

18. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ - ADI33031

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Trình bày được các khái niệm cơ bản trong PTTK HTTT quản lý.

2

Trình bày được các bước phân tích, thiết kế hệ thống thông tin từ mức tổng quát đến các mức chi tiết.

3

Vận dụng phân tích, thiết kế hệ thống thông tin vào các bài toán quản lý thực tế.

4

Đọc và hiểu được bản phân tích, thiết kế hệ thống thông tin của một hệ thống thông tin cụ thể

 

19.  .NETFRAMEWORK&C# - DNE33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể: 

STT

CILOs

1

Nắm được nguyên lý thực thi sự kiện trong môi trường Windows và kiến trúc của Microsoft .Net Framework.

2

Biết các thành phần cơ bản của ngô ngữ C# và nền tảng hướng đối tượng trong C#.

3

Biết lập trình trên môi trường trực quan (Visual).

 

20. TRUYỀN SỐ LIỆU - CCO33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Nắm bắt được các kiến thức cơ bản về truyền thông

2

Phân biệt các thành phần tham gia truyền thông, nắm bắt các đặc điểm của từng thành phần

3

Nắm bắt các yếu tố có lợi, có hại của môi trường đối với từng thành phần tham gia truyền thông

4

Có nền tảng kiến thức để tiếp tục nghiên cứu cao hơn về các hệ thống truyền thông.

 

21. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - AIN33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Nắm được các khái niệm cơ bản của Trí tuệ nhân tạo trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề.

2

Biết các phương pháp biểu diễn và xử lý tri thức cơ bản làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống thông minh.

3

Biết sử dụng ngôn ngữ lập trình logic để giải quyết một số vấn đề đơn giản.

 

22. LẬP TRÌNH WEB - WPR33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Xây dựng website tĩnh, động bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML, ngôn ngữ kịch bản DHTML, ngôn ngữ lập trình web động với ASP.NET.

2

Áp dụng để tự xây dựng một ứng dụng website trên mô hình Client/Server.

3

Có kiến thức để đi sâu vào môn học chuyên ngành Thương mại điện tử.

 

23. LẬP TRÌNH VB.NET - VPL33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Hiểu được tổng quan về kiến trúc Framework và nền tảng .NET của Microsoft, tiếp cận được với ngôn ngữ lập trình hiện đại trong bộ công cụ Visual Studio 2010.

2

Sử dụng được các công cụ linh hoạt, các thư viện sẵn có của VB.NET và viết mã chương trình thành thạo, vận dụng để triển khai cài đặt được chương trình (dạng WindowsForm/WebForm) của các bài toán quản lý thực tế.

 

24. LẬP TRÌNH JAVA - JPL33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Hiểu các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java

2

Hiểu các dạng chương trình được cung cấp từ Java

3

Cài đặt được chương trình máy tính bằng ngôn ngữ lập trình Java

 

25. XỬ LÝ ẢNH - IPR33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Mô tả các nguyên lý của những hệ thống xử lý ảnh số. Giải thích được các đặc tính cơ bản của các thành phần trong hệ thống xử lý ảnh. Mô tả được các khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh số.

2

Thiết kế và phát triển các thuật toán xử lý ảnh đơn giản

3

Thực hiện các thuật toán xử lý ảnh trên máy tính

4

 Áp dụng các thuật toán xử lý ảnh vào các bài toán thực tế 

 

26.  QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - PMI33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Trình bày các khái niệm cơ bản về dự án và dự án công nghệ thông tin.

2

Vận dụng được các quy trình cụ thể để thực hiện quản lý dự án công nghệ thông tin.

3

Xác định được các định hướng cụ thể trong các quá trình khi tham gia triển khai các dự án công nghệ thông tin

27. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - ECO33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Mô tả kiến trúc và xác định các khái niệm cơ bản thành phần hệ thống thương mại điện tử.

2

Trình bày các quy trình trong thương mại điện tử.

3

Phân tích, đánh giá các giải pháp kỹ thuật trong xây dựng hệ thống thương mại điện tử.

28. KỸ NGHỆ PHẦN MỀM - SEN33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Mô tả quy trình xây dựng và phát triển một hệ thống phần mềm.

2

Đặc tả yêu cầu của hệ thống phần mềm.

3

Áp dụng các kỹ thuật trong thiết kế và thực thi phần mềm.

4

Trình bày các khái niệm cơ bản trong kiểm thử và quản lý dự án phần mềm.

 

29. MẠNG MÁY TÍNH - CNE33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1.       

Mô tả kiến trúc và nguyên lý tổ chức các mô hình kết nối mạng máy tính LAN, WAN; các chuẩn kết nối cho các mạng; mô hình truyền thông OSI, TCP/IP; bộ giao thức kết nối mạng TCP/IP.

2.       

Thiết kế các mạng LAN, Wireless LAN.

3.       

Thiết lập, cấu hình mạng LAN, Wireless LAN, ADSL.

4.       

Thiết lập, cấu hình một số dịch vụ mạng cơ bản.

 

30. QUẢN TRỊ MẠNG - NMA33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1.      

Cài đặt cấu hình các dịch vụ và ứng dụng

2.      

Duy trì hệ thống

3.      

Khắc phụ sự cố

4.      

Phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống

 

31. ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ MẠNG - SNM33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1.       

Lập kế hoạch, triển khai làm việc theo nhóm

2.       

Thành thạo kỹ năng thực hành

3.       

Giải quyết một số bài toán có tính thực tế

 

32. LẬP TRÌNH MẠNG - NPR33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1.       

Mô tả được kiến trúc chung và nguyên tắc hoạt động của một chương trình ứng dụng mạng

2.       

Sử dụng thành thạo một ngôn ngữ lập trình mạng

3.       

Xây dựng chương trình ứng dụng mạng

 

33. LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MOBILE - PMA33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Trình bày kiến trúc và các khái niệm cơ bản của ứng dụng trên thiết bị di động.

2

Làm việc được trên môi trường phát triển ứng dụng cho thiết bị di động.

3

Triển khai một ứng dụng trên thiết bị di động.

 

34. ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ PHẦN MỀM - SDS33021

Sau khi hoàn thành thành công học phần này, sinh viên sẽ có thể:      

STT

CILOs

1

Trình bày được quy trình triển khai và sản xuất phần mềm.

2

Tham gia vào quy trình sản xuất với vai trò là thành viên trong nhóm.

3

Vận dụng kiến thức để quản lý quy trình sản xuất phần mềm.


 Khoa Công nghệ thông tin

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn