Chương trình đào tạo

  Thứ hai, 03/11/2014 - 00:42:26

Chương trình đào tạo ngành Quản trị doanh nghiệp hệ Đại học

Đào tạo cử nhân “Quản trị kinh doanh” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học Quản trị doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân “Quản trị kinh doanh” có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp với các vị trí liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và nghiên cứu quá trình phát triển của doanh nghiệp.
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn