Chương trình đào tạo

  Thứ hai, 03/11/2014 - 00:44:34

Chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng hệ Đại học

Đào tạo cử nhân “Tài chính – Ngân hàng” có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học Tài chính – Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân “Tài chính – Ngân hàng” có khả năng làm việc tại các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty tài chính với các vị trí liên quan đến hoạt động tác nghiệp, quản lý, điều hành ngân hàng, các tổ chức tài chính.
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn