TIN TỨC HPU

  Thứ tư, 27/03/2019 - 08:28:02

Đề án tuyển sinh Đại học Dân lập Hải Phòng năm 2019 - Phần 2

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2019
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp TH
2.2. Phạm vi: Tuyển sinh trong cả nước
2.3. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh 2019:
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: 625 chỉ tiêu
Xét tuyển theo kết quả học tập tại THPT: 825 chỉ tiêu
2.3.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT: Nhận đăng ký xét tuyển căn cứ điểm sàn đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả tốt nghiệp thi THPT:
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường/ mã ngành
Môn thi
Mã tổ hợp
Dự kiến chỉ tiêu
Ghi chú
(1)
(2)
/(3)
(4)
(5)
(6)
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
DHP
 
 
 

- Phương thức TS:
Trường dựa vào kết quả kỳ thi TH.
- Vùng tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước.
- Học phí:
+ Đại học:
1.260.000đồng/tháng
- Trường có Khách sạn sinh viên có 400 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2019. Có Internet, Wifi
+ Các phòng học đều được trang bị máy Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.
- Học bổng:
+ Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.
- Miễn giảm:
+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.
Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3740577; Fax: (0225) 3740476;
Website: www.hpu.edu.vn
 
 
 
 
Các ngành đào tạo đại học:625
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hoá;
Toán-Anh-Sinh
A00
A01
D07
D08

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
B00
D01

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Lý-Vẽ
A00
A01
A04
V00

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
A00
A01
A02
B00

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
A00
A01
A02
B00

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
A04
D01

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn-Anh
Toán- Văn- Trung
A00
C00
D14
D04

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh
A01
D01
D14
D15

Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế; Lluật dân sự)

Toán-Lý-Hoá
Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-Anh
Toán-Văn-Nhật
A00
C00
D14
D06

 

2.3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

-   Điểm trung bình 3 môn theo khối thi >= 6.0

-   Tốt nghiệp THPT.

-   Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

-   Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn = (Tổng điểm 3 môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/6
-  Hệ Đại học    : Điểm xét tuyển >= 6.0
-   Hệ Cao đẳng : Tốt nghiệp THPT
Ngành nghề đào tạo và xét tuyển trong năm 2019
Ngành nghề xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Tên trường,
Ngành học
Ký hiệu trường
Môn xét tuyển
Mã tổ hợp
Dự kiến chỉ tiêu
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Các ngành đào tạo đại học:
DHP


825

* Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT.
- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.
- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn.
Điểm trung bình môn =(Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/6
Hệ Đại học:
Điểm xét tuyển >= 6.0
* Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.
- Học phí:
+ Đại học:
1.260.000,0 đồng/tháng
- Nhà trường có Khách sạn sinh viên có 500 chỗ giành cho khoá tuyển sinh 2017. Có Internet, Wifi
+ Các phòng học đều được trang bị Projector, điều hòa nhiệt độ để phục vụ cho học tập.
- Học bổng:
+ Ngoài học bổng tuyển sinh, sinh viên khá, giỏi được thưởng học bổng hàng năm.
- Miễn giảm:
+ Sinh viên nghèo được miễn giảm học phí từ 10% đến 50%.
Công nghệ thông tin
(gồm 3 chuyên ngành: Mạng máy tính; Công nghệ phần mềm; Thương mại điện tử)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Anh-Hoá;
Toán-Anh-Sinh
A00
A01
D07
D08

Kĩ thuật điện, Điện tử (gồm 3 chuyên ngành: . Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật đo - Tin học công nghiệp; Điện tự động công nghiệp)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Hoá-Sinh;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
B00
D01

Kĩ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kiến trúc)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Lý-Vẽ
A00
A01
A04
V00

Kĩ thuật môi trường (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
A00
A01
A02
B00

Nông nghiệp (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nông nghiệp, Quản lý đất đai)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Sinh;
Toán-Hoá-Sinh
A00
A01
A02
B00

Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Marketting)

Toán-Lý-Hoá;
Toán-Lý-Anh;
Toán-Lý-Địa;
Toán-Văn-Anh
A00
A01
A04
D01

Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành: Văn hóa du lịch; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)


Văn-Sử-Địa;
Văn-Sử-Anh;
Toán-Văn- Anh
Toán-Văn-Trung;
 C00
D14
D01 D04

Ngôn ngữ Anh (gồm 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tiếng Anh thương mại)

Toán-Lý-Anh;
Toán-Văn-Anh;
Văn-Sử-Anh;
Văn-Địa-Anh
A01
D01
D14
D15

Luật (gồm 2 chuyên ngành: Luật kinh tế, luật dân sự)

Toán-Lý-Hoá
Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-Anh
Toán-Văn- Nhật

A00
C00
D14
D06

2.4.  Lịch tuyển sinh của trường:
Nhận đăng ký xét tuyển: 22/7/2019
Kết quả xét tuyển: Kết quả xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.
2.5. Phương thức đăng ký của thí sinh:
2.5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
-   Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-   Xét tuyển theo kết quả học tập THPT:
      +   Bản sao học bạ trung học.
      +    Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
      +    Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường)
      +    Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).
      +    2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
2.5.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập – Phường Dư Hàng Kênh – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.
Số điện thoại: (0225)3740577; email: tuyensinh@hpu.edu.vn
                       0979.526.014 (Thầy: Nguyễn Tuấn Trung)
2.5.3. Phương thức đăng ký:
Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học.
Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, số 36 Đường Dân Lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.
2.6.    Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh
Học bổng tuyển sinh:
Để khuyến khích, tạo điều kiện cho các sinh viên nhập học năm 2019 học tập tốt, rèn luyện tốt tại trường đại học, trở thành những cử nhân, kỹ sư có đạo đức tốt, có chuyên môn tốt, có kỹ năng tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước
-   Số lượng và Đối tượng được xét hưởng học bổng tuyển sinh:150 học sinh có nguyện vọng 1 vào học tại trường Đại học Dân lập Hải phòng, nhập học đợt 1 và có đơn xin được cấp học bổng. Xét từ điểm cao xuống thấp.
-   Giá trị học bổng: có 5 mức học bổng, trị giá: 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu, 35 triệu và 40 triệu VNĐ.
-   Điều kiện được nhận học bổng
+   Về học tập:
Học bổng tuyển sinh là học bổng được trao cho tất cả sinh viên có nguyện vọng 1 vào học tại Đại học Dân lập Hải phòng và có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc có điểm trung bình học tập các môn đăng ký xét tuyển của lớp 12 từ 7,0 trở lên. Cụ thể có 5 mức học bổng:
Loại A: Có điểm trung bình từ 7.0 đến 7.49 được thưởng học bổng: 20.000.000,0 đ
Loại B: Có điểm trung bình từ 7.5 đến 7.99 được thưởng học bổng: 25.000.000,0 đ
Loại C: Có điểm trung bình từ 8.0 đến 8.49 được thưởng học bổng: 30.000.000,0 đ
Loại D: Có điểm trung bình từ 8.5 đến 8.99 được thưởng học bổng: 35.000.000,0 đ
Loại E: Có điểm trung bình từ 9.0 trở lên được thưởng học bổng    : 40.000.000,0 đ
   +   Về hạnh kiểm: Có hạnh kiểm trong 3 năm học THPT đạt loại Khá trở lên.
2.7. Lệ phí xét tuyển                  
Được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.8. Học phí: 1.260.000đ/tháng
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn