TIN TỨC HPU

  Thứ bảy, 11/07/2020 - 12:43:56

Chương trình đào tạo Đại học ngành Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ phần mềm

I. THÔNG TIN CHUNG
- Loại chương trình:   Chương trình Giáo dục Đại học
- Trình độ đào tạo:      Kỹ sư
- Ngành đào tạo:         Công nghệ thông tin
- Loại hình đào tạo:    Chính quy dài hạn tập trung
- Thời gian đào tạo:    4 năm
- Tổng số tín chỉ:         142 tín chỉ
- Đối tượng tuyển sinh:  Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin hệ Đại học khối: A (Toán - Lý - Hoá), A1 (Toán - Lý - Anh) ,TH­1 (Toán - Anh - Hoá), TH2 (Toán - Anh - Sinh).
II. MỤC TIÊU CHUNG
Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành  mạnh. Có năng lực tổ chức, yêu ngành nghề được đào tạo. Nắm chắc các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận được những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học Công nghệ thông tin.
III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Kiến thức
Chuẩn đầu ra
CĐR_KT1
Quản lý, vận hành các phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) hiện có.
CĐR_KT2
Tư vấn cho các chương trình CNTT của các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp.
CĐR_KT3
Đánh giá, phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT; hệ thống máy tính và mạng máy tính hiện tại của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và đề xuất các giải pháp cải tiến mới mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất khi khai thác sử dụng và nhằm nâng cao hiệu quả các phần mềm ứng dụng CNTT hiện có.
CĐR_KT4
Thiết kế, xây dựng các phần mềm ứng dụng CNTT.
CĐR_KT5
Cập nhật thường xuyên những kiến thức và công nghệ mới về CNTT.
CĐR_KT6
Có khả năng hiểu & thể hiện phẩm chất nghề nghiệp trong ngành CNTT và trung thực & đam mê nghề nghiệp; Sử dụng tiếng Anh tốt trong các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp được đào tạo; Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa; Tuân thủ luật pháp.
Kỹ năng
Chuẩn đầu ra
CĐR_KN1
Sửa chữa, lắp ráp, thay thế, bảo trì các thiết bị phần cứng của máy tính; cài đặt và bảo trì phần mềm.
CĐR_KN2
Khảo sát, thiết kế, lắp đặt và quản trị, khai thác có hiệu quả mạng máy tính cho các cơ quan, doanh nghiệp, trường học,...
CĐR_KN3
Thành thạo kỹ năng lập trình; khai thác và sử dụng thông tin, đặc biệt là tài nguyên máy tính một cách hiệu quả.
CĐR_KN4
Cộng tác, làm việc độc lập, cởi mở, ưa thích tìm hiểu và luôn muốn vượt qua thách thức; giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác; thích ứng nhanh với môi trường không ngừng thay đổi.
CĐR_KN5
Xây dựng được hệ thống phần mềm
CĐR_KN6
Quản trị được hệ thống phần mềm
CĐR_KN7
Bảo trì và nâng cấp hệ thống phần mềm
IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC SAU ĐẠI HỌC
+ Chuyên gia phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương mại, v.v.
+ Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, v.v.
+ Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài.
+ Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống phần mềm.
+ Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
+ Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin. Tiếp tục học tập nghiên cứu ở các bậc học cao hơn (Thạc sỹ, Tiến sỹ).
V. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Quy trình đào tạo
Quy trình đào tạo được thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo học chế tín chỉ và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ do Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng ban hành.
Tổ chức giảng dạy và học tập
Việc tổ chức giảng dạy và học tập được thực hiện tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng và tại các nơi sinh viên được bố trí đến thực tập nghề nghiệp, thực hành và trải nghiệm thực tế. Đội ngũ giảng viên đảm nhiệm là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường và các giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các trường đại học trong và ngoài nước.
Điều kiện tốt nghiệp
Để có thể tốt nghiệp sinh viên cần phải đạt được những yêu cầu tối thiểu sau:
+ Hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu (từ 5 điểm trở lên).
+ Đạt chuẩn ngoại ngữ (B1 Tiếng Anh) theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR).
+ Thuần thục kỹ năng tin học bằng việc phải đạt chứng chỉ ICDL quốc tế.
+ Bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt yêu cầu (từ 5 điểm trở lên).
+ Có chứng chỉ GDTC và GDQP.
VI. CHIẾN LƯỢC GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP
Việc giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập trong toàn bộ chương trình được định hướng theo các chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo này và các chuẩn đầu ra chung của Nhà trường.
Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến nhằm đảm bảo các chuẩn mực của AUN-QA, nhấn mạnh vào các năng lực bậc cao theo phân loại nhận thức của Bloom, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức; giúp sinh viên nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi, học tập suốt đời. Việc tổ chức giảng dạy và học tập luôn hướng đến sinh viên, giúp sinh viên có nhiều cơ hội chủ động trong học tập, trải nghiệm thực tế, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng đòi hỏi của thực tế xã hội.
VII. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thông tin chung
Khối kiến thức
Thời lượng
Số TC
LT
BT
TH
Khối kiến thức giáo dục chung
36
36


Khối kiến thức cơ sở  ngành
27
19
1
7
Khối kiến thức của ngành
46
31
3
12
Khối kiến thức chuyên sâu chuyên ngành
20/26
17
0
9
Tốt nghiệp
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh mục các học phần
Khối kiến thức
Học phần
Thời lượng
Tên học phần
Số tín chỉ
LT
BT
TH
A.  Khối kiến thức giáo dục chung
MLP31001
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1
2MLP31002
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2
3HCM31003
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2VRP31004
Đường lối cách mạng Việt Nam
3ENG31005
Tiếng Anh 1
5ENG31006
Tiếng Anh 2
5ENG31007
Tiếng Anh 3
5MAT31008
Toán cao cấp 1
3MAT31009
Toán cao cấp 3
2GPH31010
Vật lý đại cương 1
2GPH31011
Vật lý đại cương 2
2LAW31012
Pháp luật đại cương
2
Giáo dục quốc phòng

Theo qui định của Bộ GD&ĐT

Giáo dục thể chất


Tổng số tín chỉ
36B. Khối kiến thức cơ sở  ngành
CPL32001
Lập trình C
3
2

1
DMA32002
Toán rời rạc
4
3
1

DSA32003
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
4
3

1
DSY32004
Cơ sở dữ liệu
4
3

1
CAR32005
Cấu trúc máy tính
3
2

1
MAP32006
Vi xử lý và lập trình Assembly
3
2

1
PMT32007
Phương pháp lập trình
3
2

1
CAP32008
Lập trình C nâng cao
3
2

1

Tổng số tín chỉ
27
19
1
7
C. Khối kiến thức của ngành
SSI33009
An toàn bảo mật thông tin
3
2

1
OOP33010
Lập trình hướng đối tượng
3
2

1
CGR33011
Đồ họa máy tính
3
2

1
OSP33012
Nguyên lý hệ điều hành
3
2

1
ADI33013
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
4
3
1

CCO33014
Truyền số liệu
3
2
1

AIN33015
Trí tuệ nhân tạo
3
2

1
IPR33016
Xử lý ảnh
3
2

1
CNE33017
Mạng máy tính
3
2

1
NWM33018
Quản trị mạng
3
1

2
JPL33019
Lập trình Java
3
2

1
WPR33020
Lập trình trên nền Web
3
2

1
VPR33021
Lập trình trực quan
3
2

1
SEN33022
Kỹ nghệ phần mềm
3
2
1

EIT33023
Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
3
3Tổng số tín chỉ
46
31
3
12
D. Khối kiến thức chuyên sâu chuyên ngành
PMD33024
Lập trình cho thiết bị di động
3
2

1
OWS33025
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm Web
3
2

1
POS33026
Lập trình mã nguồn mở
3
2

1
SPM33027
Quản lý dự án phần mềm
3
2

1
SWP33028
Đồ án môn học phần mềm
2
1

1
SOA33029
Kiến trúc hướng dịch vụ và phần mềm dưới dạng dịch vụ
3
2

1
SWT33030
Kiểm thử phần mềm
3
2

1
HCI33031
Tương tác người-máy
3
2

1
ECO33032
Thương mại điện tử
3
2

1

Tổng số tín chỉ (chọn 7/9 môn ÷ 20/26 tín chỉ)
 20/26
17
0
9
E. Tốt nghiệp
ITE34001
Thực tập tốt nghiệp
3ITE34002
Đồ án tốt nghiệp
10
Tổng số tín chỉ
13Tổng số tín chỉ toàn khóa
142♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn